tipobet bets10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗΕΠΩΝΥΜΙΑΕΔΡΑ

Ιδρύεται πολιτιστική ομοσπονδία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ» (Π.Ο.Ε.Τ.Α.), με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ομοσπονδίας σαν δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης, σχεδιασμού και συλλογικής δράσης είναι:

Α. Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης των μελών για την διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η προβολή της πολιτιστικής τους δημιουργίας.

Β. Ο συντονισμός της δράσης, μελέτης και εκπαίδευσης των τεχνών αυτοάμυνας και όλων των τεχνοτροπιών των πολεμικών τεχνών (Ιαπωνικών, Κινέζικων, Κορεάτικων, Ισραηλινών, Αμερικάνικων, Φιλιππινέζικων, Ινδονησιακών, Ευρωπαϊκών, Ταϊλανδέζικων, Ευρωπαϊκών κλπ) στην μαχητική μορφή τους, που είναι η Αυτοάμυνα, ως παγκόσμιου πολιτιστικού αγαθού, καθώς και η ανάπτυξή τους κοινωνικά και πολιτιστικά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των πολιτιστικών παραδόσεων και αρχών των πολεμικών τεχνών.

Γ. Η διάδοση της ορθής εκμάθησης των τεχνών αυτοάμυνας, μέσα από κάθε τεχνοτροπία πολεμικών τεχνών, στην Ελλάδα.

Δ. Η αναγνώριση τεχνοτροπιών-στυλ-συστημάτων-μεθόδων Αυτοάμυνας-Αυτοπροστασίας

Ε. Η χορήγηση από την Ομοσπονδία πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων περί την αυτοάμυνα και την αυτοπροστασία, και η δραστηριοποίηση όλων των ενεργειών για την έκδοση από αρμόδιο κρατικό φορέα, πιστοποίησης καθηγητή-εκπαιδευτή αυτοάμυνας.

ΣΤ. Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης των μελών πάνω σε θέματα που αφορούν την μαχητική πλευρά των πολεμικών τεχνών, δηλαδή την αυτοάμυνα.

Ζ. Η αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες που ασχολούνται με την μαχητική πλευρά των πολεμικών τεχνών που είναι η Αυτοάμυνα, καθώς και την προστασία τους από ενέργειες που τους υπονομεύουν και τους βλάπτουν.

Η. H ενιαία εμφάνιση και δράση των σωματείων-μελών πάνω στα κοινά θέματα με ενδιαφέρον για την μαχητική πλευρά των Πολεμικών Τεχνών, που είναι η Αυτοάμυνα.

O εσωτερικός κανονισμός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας-Π.Ο.Ε.Τ.Α., αποτελείται από ένα και μόνο άρθρο.

  1. Μακριά και έξω από κάθε δογματικό πρότυπο, περιορισμούς και απαγορεύσεις (!) που πνίγουν την έκφραση και μπλοκάρουν την ανάπτυξη, όχι μόνο δεν απαγορεύουμε στα μέλη μας να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διοργάνωση και εκδήλωση πολεμικών τεχνών, αλλά απεναντίας προτρέπουμε να το πράξουν, με γνώμονα την απόκτηση εμπειριών, την διεύρυνση γνώσεων και την σύσφιξη σχέσεων.

Η Π.Ο.Ε.Τ.Α., εν τοις πράγμασι, υποστηρίζει και καλλιεργεί ένα μη δογματικό περιβάλλον, που πιστεύουμε αφενός πως είναι ο μοναδικός εύλογος τρόπος δράσης της κάθε σχολής, συλλόγου και εκπαιδευτή των Πολεμικών Τεχνών που επιθυμεί και στοχεύει στην πρόοδο και στην εξέλιξη, αφετέρου θεωρούμε πως στην εποχή μας, είναι επιβεβλημένη ανάγκη η προαγωγή του χώρου των πολεμικών τεχνών εν γένει.

Αγαπάμε, υποστηρίζουμε και υπηρετούμε με σεβασμό και αφοσίωση το/τα στυλ που καλλιεργούμε, αλλά παράλληλα αισθανόμαστε πως είμαστε μέρος του ευρύτερου χώρου των πολεμικών τεχνών.

Οφείλουμε πολλά στον χώρο μας. Γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να μπορέσουμε.

KΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΑ

Παράγραφος 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Α. Ως διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου Διαγωνισμού, ορίζεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α.), σε συνεργασία ή υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας World Kobudo Federation.

Α2. Η διοργανώτρια αρχή, εξασφαλίζει ειδικό χώρο διεξαγωγής των διαγωνισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα για πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία δύο (2) έως έξι (6) χώρων για τους διαγωνισμούς όλων των κατηγοριών.

Παράγραφος 2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  1. Ο χώρος των διαγωνισμών θα είναι το λιγότερο 5 Χ 5 m2, και θα αποτελείται από αντικραδασμικά στρώματα τύπου “puzzle” ή τύπου “judo” ή ανάλογου υλικού.

A2. Ο χώρος έξω από την περιοχή του διαγωνισμού o οποίος ονομάζεται περιοχή Ασφαλείας, θα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα απόσταση, σε περίπτωση που υπάρχουν συνεχόμενοι διαγωνιστικοί χώροι.

Α3. Η απόσταση μεταξύ γραμματείας και κριτών και χώρου διαγωνισμών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

Α4. Η απόσταση μεταξύ κοινού και διαγωνιστικού χώρου θα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα.

Παράγραφος 3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι σπουδαστές-μαθητές, άνω των δέκα ετών (10) ετών.

Α2. Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr στην διοργανώτρια αρχή έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου διαγωνισμού.

Α3. Ο/οι αντιπρόσωπος/οι, θα ορίζεται & θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr στη διοργανώτρια αρχή έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Διαγωνισμού.

Α4. Ισχύει απεριόριστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής διαγωνιζομένων.

(Στις επιδείξεις σχολών, επιτρέπεται 1 επίδειξη ανά 15 συμμετέχοντες της κάθε σχολής. Παράδειγμα: Σχολή με 29 συμμετέχοντες μπορεί να διαγωνιστεί με μία επίδειξη. Από 30 έως 44 άτομα διαγωνιζομένους, μπορεί να διαγωνιστεί με δύο επιδείξεις διαφορετικών ατόμων- κ.ο.κ )

Α6. Η ηλικία των αθλητών υπολογίζεται βάση του έτους γέννησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.
Σχολή που θα δηλώσει ψευδή στοιχεία για την ηλικία διαγωνιζομένου, αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Α7. Αν ένας διαγωνιζόμενος, επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό.

Αν η απρεπής συμπεριφορά του διαγωνιζομένου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Παράγραφος 4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Δελτίο διαγωνιζομένου (το λαμβάνει από την ειδική γραμματεία για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και μόνο με αυτή εισέρχεται στον χώρο του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος το κρατά ως ενθύμιο).

Α2. Κάρτα συμμετοχής (την λαμβάνει από την ειδική γραμματεία για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και μόνο με αυτή μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Η κάρτα συμμετοχής παραδίδεται στη γραμματεία πριν την έναρξη της κάθε κατηγορίας).

Παράγραφος 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α. Το παράβολο αγώνων, ορίζεται

  • για τους παίδες – κορασίδες 10 έως 13 ετών, είκοσι πέντε (25) ευρώ,
  • για τους εφήβους – νεανίδες 14 έως 17 ετών, τριάντα (30) ευρώ,
  • και για τους άνδρες – γυναίκες άνω των 18 ετών, τριάντα πέντε (35 ευρώ)

Α2. Το παράβολο των αγώνων για τις επιδείξεις σχολών, ορίζεται στα 10 ευρώ ανά άτομο, για όλες τις ηλικίες.

Α3. Αφορά όλους τους διαγωνιζόμενους των σχολών – συλλόγων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα του εάν, για διαφόρους λόγους, τελικά συμμετείχαν ή όχι.

Παράγραφος 6. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Α. Κάθε σχολή-σύλλογος, έχει δικαίωμα να ορίσει έναν αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) διαγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν από τη σχολή – σύλλογό του. Αποστέλλεται το όνομα, επώνυμο, βαθμός, στυλ, χώρα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@self-defense.gr.

Α2. Το ανώτερο επιτρεπτό όριο για κάθε σχολή σύλλογο είναι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

Α3. Ο αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία των μελών της ομάδας της σχολής που εκπροσωπεί, καθώς και για την έγκαιρη προσέλευση των διαγωνιζομένων στην κάθε κατηγορία.

Α4. Ο αντιπρόσωπος παίρνει μέρος – παρακολουθεί την αρχική συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής.

Α5. Ο αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να παραδώσει μια διαμαρτυρία σε γραπτή μορφή, για τυχόν παραβίαση του κανονισμού.
Πρέπει να αναφέρει την παράγραφο του κανονισμού και να αιτιολογεί την διαμαρτυρία του.

Α6. Απαγορεύεται να παρεμβαίνει στην δραστηριότητα των διοργανωτών και στις αποφάσεις των κριτών.

Α7. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το κάθε ζευγάρι μπορεί να παρακολουθείται μόνο από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε προκαθορισμένη θέση (συνήθως σε καρέκλα δίπλα στον χώρο του διαγωνισμού).

Α8. Ο αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι κριτής σε κατηγορία που διαγωνίζεται μέλος της ομάδας του.
Σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, δεν μπορεί να είναι κριτής διαγωνιζόμενου από την ομάδα του.

Α9. Ο αντιπρόσωπος, θα φορά την ανάλογη επίσημη ένδυση, όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία, είτε αυτή του Εκπαιδευτή, είτε του κριτή αγώνων, είτε την επίσημη στολή του συστήματός του.

Α10. Αν ένας αντιπρόσωπος, επιδείξει κακή συμπεριφορά (προς τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές, το κοινό ή οποιονδήποτε άλλον), ο επικεφαλής κριτής, μπορεί να αποφασίσει την απομάκρυνσή του από τον διαγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο του διαγωνισμού.

Αν η απρεπής συμπεριφορά του αντιπροσώπου συνεχιστεί, ο επικεφαλής κριτής σε συνεννόηση με την διοργανώτρια αρχή, μπορούν να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από τον χώρο του διαγωνισμού για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Παράγραφος 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ορίζονται 3 κύριες κατηγορίες διαγωνισμών. Α1, Α2, Β1 (Κατά περίπτωση υπάρχει δυνατότητα νέας κατηγορίας, όπως για παράδειγμα, κατηγορία Master για διαγωνιζόμενους από 5th Degree Black Belt).

Α. Ατομικό

Α1. Διαγωνισμός τεχνικών Αυτοάμυνας (παίδων κορασίδων/Εφήβων Νεανίδων/Ανδρών-Γυναικών)-Βλέπε Κεφάλαιο Β’.

Α2. Διαγωνισμός τεχνικών Οπλομαχίας (Εφήβων Νεανίδων/Ανδρών-Γυναικών)-Βλέπε Κεφάλαιο Γ’.

Β. Επίδειξη τεχνοτροπιών (Μικτό)

Β1. Διαγωνισμός επιδείξεων ομάδων σχολών-συλλόγων (Μικτό)-Βλέπε Κεφάλαιο Δ’.

Παράγραφος 8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Παίδων

A1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Α2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Α3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Β. Κορασίδων

Β1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Β2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία)

Β3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Γ. Εφήβων

Γ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Γ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Γ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Δ. Νεανίδων

Δ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Δ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Δ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Ε. Ανδρών

Ε1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Ε2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Ε3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

ΣΤ. Γυναικών

ΣΤ1. Αρχαρίων (Ενδεικτικά, άσπρη-κίτρινη-πορτοκαλί ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

ΣΤ2. Μέσων (Ενδεικτικά, πράσινη μοβ-μπλε ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

ΣΤ3. Προχωρημένων (Ενδεικτικά, καφέ κόκκινη-μαύρη ή ανάλογη σύμφωνα με την κάθε τεχνοτροπία).

Σε όλες τις κατηγορίες, τόσο ο διαγωνιζόμενος, όσο και ο βοηθός, θα φορούν την ζώνη τους.

Παράγραφος 9. ΚΡΙΤΕΣ

Α. Στις κατηγορίες αρχαρίων και μέσων ορίζονται 3 κριτές*

Β. Στις κατηγορίες προχωρημένων, ορίζονται 5 κριτές**

Γ. Στη κατηγορία επιδείξεων σχολών, ορίζονται 5 κριτές**.

*Α1. Θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας και των 3 κριτών.

**Β & Γ. Θα αφαιρείται ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός, και θα προσμετρείται αθροιστικά το σύνολο της βαθμολογίας των υπόλοιπων 3 κριτών.

9.1 Επικεφαλής κριτής. Ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή, και είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση των κανονισμών. Είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον διαγωνισμό ή να αξιώσει επανάληψη τεχνικής. Είναι αυτός που μπορεί να ανακηρύξει νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Παράγραφος 10. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Όπως ορίζεται από την Ομοσπονδία (το παντελόνι της κάθε σχολής, και το ειδικό μπλουζάκι του διαγωνισμού, περιλαμβάνεται στο παράβολο συμμετοχής της κάθε κατηγορίας και παραλαμβάνεται από την ειδική γραμματεία του παγκόσμιου διαγωνισμού) καθαρά και σε καλή κατάσταση. Το σκίσιμο ή η οποιαδήποτε παραποίηση ή πρόσθεση, θα αποφέρει αποκλεισμό. Απαγορεύονται σορτς και κολάν.

Το ζευγάρι έχει δικαίωμα χρόνου δύο (2) λεπτών, να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του επικεφαλής κριτή.

Α2. Για την κατηγορία των επιδείξεων σχολών, η κάθε σχολή φορά την ενδυμασία της επιλογής της.

Α3. Η προσωπική υγεία και υγιεινή των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου (πχ. Δεν έχουν δικαίωμα να διαγωνιστούν συναχωμένοι, με καταρροή ή με έντονο βήχα, με επίδεσμο σε εμφανή σημείο κλπ).

Α4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν κοντά νύχια σε χέρια και πόδια.

Α5. Απαγορεύονται κάθε είδους κοσμήματα, οποιασδήποτε μορφής και αιτίας.

Α6. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω με μαλακό λάστιχο.

Α7. Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν γυαλιά. Η χρήση φακών επαφής επιτρέπεται με ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Α8. Στις κατηγορίες οπλομαχίας, τόσο ο βοηθός όσο και ο αμυνόμενος θα φορούν υποχρεωτικά ειδικά προστατευτικά γυαλιά, τα οποία θα παίρνουν την έγκριση των κριτών πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

Παράγραφος 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α. Σε κάθε διαγωνιζόμενο τμήμα, θα υπάρχουν δύο γραμματείς.

Α2. Θα καταγράφουν το όνομα του αμυνόμενου και του βοηθού πριν την έναρξη του διαγωνισμού στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

Α3. Θα καταγράφουν τις βαθμολογίες των κριτών, στο ειδικό έντυπο των αγώνων.

Α4. Κάθε γραμματεία θα έχει, εκτός των ειδικών εντύπων των αγώνων, ένα μπλοκ μεγέθους Α4, δυο μπλε και δύο κόκκινα στυλό, μια αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) και ένα χρονόμετρο.

Παράγραφος 12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Α. Για κάθε κατηγορία, ορίζονται 4 θέσεις (Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή δύο τρίτες)

Α2. Ο προσδιορισμός των νικητών, ορίζεται για κάθε κατηγορία, από την τελική βαθμολογία της γραμματείας, υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής κριτή.

Παράγραφος 13. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Όλοι οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ειδικό μετάλλιο και ειδικό πιστοποιητικό συμμετοχής

Α2. Οι τέσσερις (4) πρώτες θέσεις ανά κατηγορία βραβεύονται με ειδικό Custom μεγάλο ανάλογο μετάλλιο ενώ (και τα δύο μέλη “βοηθός-αμυνόμενος”), με ειδικό ανάλογο δίπλωμα που πιστοποιεί τη θέση τους.

Α3. Με ειδικό δίπλωμα βραβεύεται τιμής ένεκεν ο γηραιότερος και η γηραιότερη του διαγωνισμού.

Α4. Όλες οι σχολές σύλλογοι, λαμβάνουν ειδικό ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής

Α5. Οι τρεις πρώτες σχολές σε σύνολο νικών του διαγωνισμού, βραβεύονται με ειδικό δίπλωμα και ειδικό βραβείο (πλακέτα ή κύπελλο).

Α6. Ειδικό βραβείο (πλακέτα ή κύπελλο) και ειδικό δίπλωμα, λαμβάνουν οι τρεις πολυπληθέστερες σχολές-σύλλογοι.

Α7. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι κριτές.

Α8. Ειδικό δίπλωμα λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι των σχολών-συλλόγων.

Παράγραφος 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α. Για να τελεσθεί η κάθε κατηγορία, πρέπει να συμπληρώνει τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές.

Α2. Αν ματαιωθεί μια κατηγορία λόγω μικρότερο αριθμό συμμετοχών, οι διαγωνιζόμενοι με τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπροσώπου τους, μπορούν να διαγωνιστούν στην επόμενη κατηγορία.

Παράγραφος 15. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Α. Όποια περίπτωση προκύψει η οποία δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς, θα αντιμετωπίζεται μετά από κοινή απόφαση του επικεφαλής κριτή με τους υπόλοιπους κριτές.

Α2. Σε περίπτωση μη κοινής απόφασης των κριτών, την τελική κρίση θα λαμβάνει ο υπεύθυνος της διοργάνωσης που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία.


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η εμφάνιση της αυτοάμυνας

Η εμφάνιση της αυτοάμυνας

Πολλές παραδοσιακές τέχνες, από τη δεκαετία του 1940 άρχισαν να εντάσσονται στη σύγχρονη στρατιωτική εκπαίδευση. Κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο...

Μαχητικά Αθλήματα

Μαχητικά Αθλήματα

Τα περισσότερα μαχητικά συστήματα της Άπω Ανατολής, αλλά και της δύσης, καλλιεργούνται στις μέρες μας σαν μαχητικά αθλήματα. Μερικά εξ...

Μαχητικά Συστήματα

Μαχητικά Συστήματα

Τέτοια είναι τα σύγχρονα budo. Πρόκειται για άοπλα συστήματα μονομαχίας, που αναπτύχθηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια, και στα οποία η...

Πολεμικές Τέχνες

Πολεμικές Τέχνες

Με τον όρο αυτό είναι γνωστά τα ένοπλα συστήματα μάχης κυρίως της Άπω Ανατολής, που αναπτύχθηκαν από την αρχαιότητα ως...


ΔΗΜΟΦΙΛΗ